NOVINKY A AKCE

NOVÝ PROJEKT: „POZNÁVÁME S DĚTMI“

Náplní je zorganizování a realizace výletu pro děti, jehož cílem je poznávání zábavnou formou, hledání zajímavostí a rozšiřování obzorů dětem, zajistit prožití zajímavého půldne a přinést jim radost z poznávání nových věcí a získávání zkušeností. Bonusem pro rodiče je ohlídání jejich dětí tak, aby se nenudily a byly venku. Výletů se mohou účastnit také maminky (tatínkové, babičky, dědečkové) s dětmi, většina je koncipována s nižší náročností, po domluvě lze mít i vhodný kočárek.

BLIŽŠÍ INFORMACE na webové stránce www.POZNAVAMESDETMI.cz


 ———————————————————————————————————————————————————————————————–

DALŠÍ ODBORNÉ ČINNOSTI:

Zaměřujeme se na široký okruh ekonomických a administrativních služeb živnostníkům a podnikatelům nebo malým a středním podnikům – služby podnikatelům; a také služby pro bytová (i ostatní) družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ) v těchto oblastech:

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE: 

  • správa různých agend, vazba na účetnictví, vedení účetnictví a daňové evidence, účetnictví společenství vlastníků (SVJ) nebo bytových a jiných družstev, revize stávajících evidencí, revize a rekonstrukce účetnictví

FINANCE A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY:

  •  řešení problémů s finančními toky ve firmě, vazba na firemní postupy, snižování nákladů, narovnání firemních procesů, tvorba a revize účetní metodiky a firemních dokumentů, zvyšování efektivity

METODIKY, DOKUMENTY BYTOVÉ SPRÁVY, PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKŮ

  • související agenda s účetnictvím nebo správou nemovitostí a družstev, zpracování Prohlášení vlastníků budovy

SPRÁVA DOMU A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:

  • správa bytů a nebytových prostor klienta, evidence nájemného a jeho rozúčtování (vč. podkladů pro účetnictví), příprava výběrových řízení na opravy, ekonomický „dohled“ nad realizací, rozpočty, příprava a organizace členských schůzí nebo shromáždění společenství