Ekonomické poradenství

Nabízíme pro firmy širokou škálu odborného poradenství v oblasti ekonomiky, financí a procesního řízení:

 

ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ: SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ A ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY

Nabízíme zpracování celkové koncepce nastavení firemních procesů pro zvyšování efektivity (hospodárnosti a výkonnosti) v souladu s kroky ke snižování nákladů, vč. zavádění jednotlivých doporučení do praxe. Zaměřujeme se především na administrativní procesy, procesy nákupu, prodeje, správy, oběhu dokumentů apod. Zvyšte s námi Vaši firemní efektivitu!

 

EKONOMIKA: SPRÁVA RŮZNÝCH AGEND, VAZBA NA ÚČETNICTVÍ

Nabízíme odbornou pomoc a konzultaci pro správu různých agend a evidencí, např. evidence různých druhů majetku, skladová evidence, inventury, poradenství a tvorba metodiky a procesu práce s majetkem nebo sklady. Odborná pomoc při obnově evidence majetku a skladů, obnova a revize evidence majetku včetně provedení fyzické inventury apod.

 

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Nabízíme odbornou pomoc při řešení problémů s cash-flow (nedostatkem peněz) nebo s nastavením správných postupů pro práci pohledávkami i závazky, s vazbou na firemní postupy a účetní metodiku. V této oblasti nabízíme také neméně významné poradenství a pomoc při získávání prostředků na financování provozu a projektů.

V návaznosti na oblast organizačního poradenství firmám nabízíme ZPRACOVÁNÍ METODIK A POSTUPŮ, vč. ověření jejich správného fungování.

Nabízíme kvalitní zpracování metodik, vnitřních předpisů a postupů nebo jiných projektů, odbornou pomoc při tvorbě a úpravě firemních procesů a činností. Zaměřujeme se na hledání cest úspor firemních nákladů a celkové pracnosti ve firemních postupech. Potřebuje Vaše firma zpracovat projekt, podnikatelský plán, metodiku oběhu dokumentů ve firmě, zmapovat procesy a postupy ve firmě apod.? Zkuste využít našich služeb!

 

KONZULTACE A PORADENSTVÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU HELIOS GREEN

Nabízíme ve spolupráci s naším partnerem, společností INFO NOVA, odborné poradenství, konzultace a implementaci včetně servisních služeb modulů systému Helios Green, včetně specializovaného řešení pro oblast Automotive.


Rádi Vám zašleme nabídku na míru

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva