Optimalizace řízení

OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ FIRMY

Víme, jak důležitá je oblast snižování nákladů a jejich optimalizace pro správný chod firmy. Navíc k celkové optimalizaci firemních toků je třeba správně řídit nejen samotný tok financí, ale hlavně všechny firemní procesy, oběh dokladů, přístup k majetku a jiné maličkosti. Zkuste využít našich služeb!

 

SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ A ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY

Zpracování celkové koncepce nastavení firemních procesů pro zvyšování efektivity (hospodárnosti a výkonnosti) v souladu s kroky ke snižování nákladů, vč. zavádění jednotlivých doporučení do praxe v řízení firmy. Zaměřujeme se především na administrativní procesy, procesy nákupu, prodeje, správy dílčích agend, oběhu dokumentů apod. Zvyšte s námi Vaši firemní efektivitu!

SPRÁVA RŮZNÝCH AGEND, VAZBA NA ÚČETNICTVÍ

Analýza a doporučení pro správu různých agend a evidencí, např. evidence různých druhů majetku, skladová evidence, inventury, poradenství a tvorba metodiky a procesu práce s majetkem nebo sklady. Odborná pomoc při obnově evidence majetku a skladů, obnova a revize evidence majetku včetně provedení fyzické inventury apod.

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Řešení problémů s cash-flow (nedostatkem peněz) v souvislosti s nastavením konkrétních posloupností práce s firemními zdroji na operativní úrovni – práce pohledávkami i závazky, s vazbou na firemní postupy a účetní metodiku.

V návaznosti na oblast organizačního poradenství je neméně důležité podložit procesní řízení metodickými pokyny, směrnicemi a firemními postupy – zde jsme připraveni odborně spolupracovat při ZPRACOVÁNÍ METODIK A POSTUPŮ, vč. ověření jejich správného fungování.


Rádi Vám zašleme nabídku na míru

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva